• Näkövammaisten liitto

  Näkövammaisen palveluopas

  Perustietoa sosiaaliturvasta ja siihen läheisesti liittyvistä palveluista ja tuista, jotka lisäävät näkövammaisten ihmisten omatoimista suoriutumista ja yhdenvertaisuutta.

  Ohjepankki

  Näkövammaisille tehtyjä digiohjeita, joita julkaisevat näkövammaisia kouluttavat tietotekniikan ammattilaiset.

  Kansaneläkelaitos Kela

  Kelan näkövammakuntoutuskurssit

  Kurssien tavoitteena on auttaa näkövammaista ja hänen läheisiään selviytymään sairauden aiheuttamasta elämänmuutoksesta ja elämään mahdollisimman hyvää elämää vammasta huolimatta. Kurssille hakemiseen tarvittavia Kelan lomakkeita:

  Hakulomake KU132 Harkinnanvarainen kuntoutus

  Hakulomake KU104 Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

  Kelan apuvälineiden myöntämisperusteet lyhyesti 

  Kela korvaa apuvälinekartoituksen, käytönopetuksen, apuvälineiden huollon ja korjauksen sekä myöntää apuvälineet aikaisintaan peruskoulun 7. luokalta alkaen. Hakulomake:

  Hakulomake KU103 Apuvälineet

  Saavutettavuuskirjasto Celia

  Saavutettavuuskirjasto Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia tuottaa ja välittää ääni- ja pistekirjoja sekä muita erikoisvalmisteisia kirjoja ja oppimateriaaleja.

  BlindSquare

  BlindSquare on uusi sovellus, joka helpottaa näkövammaisten arkielämää uusien teknologioiden avulla. Se on kehitetty yhteistyössä sokeiden kanssa. Sovellus on saatavilla iPhonelle ja iPadille App Storesta.

  Applevis

  AppleVis is the go-to online resource for blind and low vision users of Apple products such as the Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, and Apple TV.

  Englanninkielinen yhteisö näkövammaisille Apple-laitteiden ja -sovellusten käyttäjille.

  AudioGames.net

  AudioGames.net is a community portal site for all things to do with audiogames.

  Englanninkielinen yhteisöllinen sivu, sisältää paljon tietoa äänipeleistä.

  Accessible Android

  Accessible Android's aim is to provide effective and efficient accessibility support to visually impaired Android users all over the world.

  Androidin englanninkielinen tukisivusto näkövammaisille Android-käyttäjille.