Apuvälineen hakeminen – hakuprosessit

 • Sinulla voi olla lakisääteinen oikeus apuvälineisiin, jotka edistävät itsenäistä ja omatoimista arkea tai joiden avulla voit opiskella tai tehdä työtä ilman kohtuutonta rasitusta. 

  Tämä tarkoittaa, että voit saada apuvälineitä maksutta tai osittain tuettuna joko julkisen terveydenhuollon, Kelan tai mahdollisesti jonkin muun tahon kautta. 

  Ennen hakemista

  Apuvälineiden hakemiseen tarvitaan silmälääkärin virallinen lausunto näkövammaisuudesta. Näkövammainen voi olla joko sokea tai heikkonäköinen. Jos näkökyvyn voi korjata silmälaseilla tai toinen silmä näkee normaalisti, näkövammaisuuden kriteerit eivät täyty ja apuvälineet palveluineen ovat maksullisia.

  Kun sinulla on silmälääkäriltä asianmukainen lausunto, voit aloittaa apuvälineiden hakemisen. Menettely on hieman erilainen sen mukaan, kenelle apuvälineiden myöntäminen kohdallasi kuuluu. Seuraavassa käymme läpi tavallisimmat tilanteet.

  Kartoituksesta valintaan 

  Sopivat apuvälineet selviävät apuvälinekartoituksessa, jossa pääset pohtimaan asiantuntijan kanssa näkemistarpeitasi sekä kokeilemaan erilaisia laitteita. Samalla käydään läpi käytössäsi mahdollisesti jo olevien apuvälineiden toimintakunto ja soveltuvuus käyttötarkoitukseesi sekä tarvittavan käytönopetuksen määrä. Hae kartoitusta siltä taholta, josta aiot hakea myös apuvälineet.

  Kartoituksen jälkeen laaditaan suositus, jonka pohjalta voit tehdä apuvälinehakemuksen itse tai vaikkapa meidän avustuksellamme.

  Apuvälineet kotiin, harrastuksiin ja ala-asteelle

  Kaikki kotiin ja harrastuksiin liittyvät sekä nuorimpien koululaisten tarvitsemat apuvälineet kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin, ja ne haetaan julkisen terveydenhuollon puolelta. Nämä apuvälineet maksaa hyvinvointialue, joissakin tapauksissa jokin vakuutusyhtiö tai muu toimija. 

  Terveydenhuollon kartoitus- ja hakuprosessi 

  Lääkinnällisen kuntoutuksen hakuprosessi etenee seuraavasti:

  • Apuvälineiden hakeminen alkaa keskussairaaloiden kuntoutusohjaajien luota. He ohjaavat sinut tarvekartoitukseen ja erilaisten palveluiden piirin.

   Yhteystiedot kunkin keskussairaalan kuntoutusohjaajille löydät Näkövammaisten liiton laatiman Näkövammaisen palveluoppaan luvusta 17.

  Kun apuvälinetarpeesi on kartoitettu, voit hakea erilaisia apuvälineitä seuraavasti:

  • Edulliset apuvälineet, kuten suurennuslasit, sanelin ja puhelimen ruudunlukuohjelma, myöntää terveyskeskus.
  • Kotikäyttöön tarvittavia kalliita ja vaativia apuvälineitä, esimerkiksi optiset laitteet ja apuvälineohjelmat, haetaan keskussairaalan kautta.
  • Kunnan sosiaalitoimi voi tukea sellaisten apuvälineiden hankintaa, jotka eivät kuulu lääkinnälliseen kuntoutukseen. Näitä voivat olla esimerkiksi tietokone tai tandempyörä.

  Apuvälineet opiskeluun ja työelämään

  Jos työskentely tai opiskelu on kohtuuttoman vaikeaa tai mahdotonta ilman henkilökohtaisia apuvälineitä, Kela voi myöntää tarvittavat vaativat apuvälineet ja vastata niiden käytönohjauksesta ja huollosta (KKRL 566/2005 6§ ja 8§). Tällöin apuvälineet ovat osa ammatillista kuntoutusta ja tarvekartoituksen tekee Kelan hyväksymä taho, esimerkiksi Näköpiste.

  Vaativia apuvälineitä ja niihin liittyviä palveluita ovat esimerkiksi:

  • suurennus- ja lukulaitteet, pistenäytöt, tietokonepaketit ja Daisy-soittimet
  • apuvälinekartoitukset, myös uusien tarpeiden ilmetessä
  • käytönohjaus apuvälineen käytön kaikissa vaiheissa
  • asennus- ja huoltopalvelut.

  Kelan kartoitus- ja hakuprosessi

  Ammatillisen kuntoutuksen hakuprosessi etenee seuraavasti:
  • Apuvälineiden hakemiseen tarvitset lääkärinlausunnon sairauden tai vamman aiheuttamasta kuntoutustarpeesta (lääkärinlausunto B).
  • Soita Kelan kuntoutuksen asiakaspalveluun p. 020 692 205 ja kerro apuvälinetarpeestasi. Sinua pyydetään täyttämään Kelan lomake KU 103. Jos tarvitset apua lomakkeen täytössä, varaa asiointiaika Kelan toimistosta tai soita Näköpisteelle p. 09 6150 0124.
  • Kela tekee päätöksen kartoituspaikasta ja kartoituksen toteuttajasta. Päätös toimitetaan sinulle tiedoksi. 
  • Päätös menee tiedoksi myös kartoituksen toteuttajalle, joka on sinuun yhteydessä ja sopii kartoituksen ajankohdan ja paikan. 
  • Kartoituksessa selvitetään kokeilemalla, mikä tai mitkä apuvälineet sopivat tilanteeseesi parhaiten.
  • Kartoituksessa määritellään aina myös apuvälineiden käytönohjauksen tarve.

  Näköpisteen kokenut tiimi auttaa mielellään kaikissa apuvälineiden hakemiseen ja käyttämiseen liittyvissä asioissa – ota rohkeasti yhteyttä!